Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας

Παροχές Προγράμματος Προγράμματα
Κλήσεις προς εθνικά κινητά
από 1000' έως 3000'
Κλήσεις προς εθνικά σταθερά
από 1500' έως 3000'
Ενδοεταιρικές κλήσεις
Απεριόριστες
SMS προς όλα τα δίκτυα
από 500 έως 3000
Δεδομένα κινητού
από 3 GB έως 46GB
Διεθνής κλήσεις (εντός Ε.Ε.)
από 0' έως 100'

Τύπος συμβολαίου εταιρικά

Διάρκεια συμβολαίου 12 μήνες

Περίοδος λογαριασμού κάθε 1 με 30 του μήνα

Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τα τέλη τηλεφωνίας

Scroll to Top