Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Συλλόγων

Το MemberCloud είναι ένα σύστημα διαχείρισης μητρώου προσωπικού και είναι υλοποιημένο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού και δεν απαιτεί από την πλευρά του χρήστη εξειδικευμένα εργαλεία, παρά μόνο έναν φυλλομετρητή (browser, π.χ. chrome, firefox, explorer-edge) απλά πληκτρολογώντας στον σύνδεσμο σύνδεσης.

Το περιβάλλον διεπαφής της εφαρμογής είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό στον κοινό χρήστη, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό σχεδίαση που παραπέμπει σε ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου.

Το Membercloud έχει εφαρμογή σε συλλόγους, συνεταιρισμούς, γραφεία και γενικά για οποιονδήποτε απευθύνεται σε κόσμο.

Δυνατότητες

Πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμο διαδίκτυο και ένας υπολογιστής.

Φιλοξενία και ασφάλεια της βάσης δεδομένων.

Πλήρη διαχείριση των μελών του.

Πλήρη προγραμματισμό των εισφορών των μελών και του ταμείου του συλλόγου.

Μαζική ή μη επικοινωνία του συλλόγου με τα μέλη του μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (sms, viber, mail)

Σύστημα αιμοδοσίας.

Σύστημα καταγραφής παγίων.

Φύλαξη και διαχείριση εγγράφων.

Λειτουργία ημερολογίου για την διαχείριση γεγονότων.

Πρόσβαση των μελών στα στοιχεία και έγγραφα που τους αφορούν.

On line υποστήριξη.

Πρωτόκολλο.

Λειτουργικά Κόστη

Ετήσια συνδρομή
Αγορά Η/Υ
Σύνδεση στο διαδίκτυο

Το Membercloud συνεργάζεται με όλα τα γνωστά προγράμματα
καθώς και με ολες τις ήδη υπάρχουσες προσωπικές ιστοσελίδες

Scroll to Top